Servei de Psicologia Aplicada
         
         
MENU
 
 
 
PRESENTACIÓ

El Servei de Psicologia Aplicada (SPA) del Centre Associat de la Uned a Girona és un servei que sorgeix, entre altres motius, per l'interès per oferir serveis professionals de la psicologia, en les seves més diversos àmbits, dintre i fora de la comunitat universitària, seguint el model del Servei de Psicologia Aplicada de la Facultat de Psicologia de la Uned a Madrid.

El SPA funciona mitjançant programes que són engegats d'acord amb demandes específiques, pel que es troba permanentment obert a qualsevol requeriment dintre de l'àmbit de la psicologia: clínica, educativa, social, organizacional, del treball, etc.

En el moment actual el SPA té en marxa un Programa d'Intervenció Clínica, per a l'atenció individual de demandes pròpies de la psicologia clínica.

Qui pot utilitzar el SPA?
Qualsevol persona, sigui o no alumne de la UNED. També pot ser utilitzat per institucions, empreses, etc.

Quin cost té?
Els serveis del SPA no són gratuïts, pel que hauran de ser satisfets per qui els utilitzi. Els alumnes i personal de la UNED tenen una reducció especial en la seva utilització.

On es presta l'assistència professional?
En el Centre Associat de la Uned a Girona i en els despatxos privats dels professionals vinculats al SPA.

Qui presta l'activitat professional?
Psicòlegs que treballen en equip i que exerceixen de professors-tutors de la Facultat de Psicologia del Centre Associat de la Uned a Girona.

Es poden sol·licitar serveis professionals de la psicologia distints dels engegats en l'actualitat?
Sí, ja que el SPA pot considerar el seu engegada, al plantejar-se una o unes demandes concretes.


 

 
 
MENU